СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Органикалық химияға кіріспе

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Органикалық химияға кіріспе

Задание:

(а) Берілген қосылыстардың ИЮПАК номенклатурасы бойынша құрылымдық формулаларын құрастырыңыз: a) 2,3 – диметилпентен-1 b) 1,2 – диметилциклогексан c) 3-метилбутан қышқылы d) 2-метилбутаналь e) Пентанон-2 f) 2,3-диметил-3-этилпентан g) 2-аминоэтан қышқылы
(b) Берілген қосылыстарды ИЮПАК номенклатурасы бойынша атаңыз

Решение:

а) 2,3-диметилпентан

 

 

 

1        2       3       4        5

 

CH₃ — CH — CH — CH₂ — CH₃

 

|        |

 

CH₃   CH₃

 

 

 

б) 3-метил-3-этилпентан

 

 

CH₃

 

1        2      |       4        5

 

CH₃ — CH₂ — C³ — CH₂ — CH₃

 

|

 

CH₂-CH₃

 

 

 

в) 2,3,4-триметил-3-изопропилгексан

 

 

 

 

CH₃ -CH-CH₃

 

1        2     |       4       5        6

 

CH₃ — CH — C³ — CH — CH₂ — CH₃

 

|      |       |

 

CH₃ CH₃ CH₃

 

 

 

г) 2,2,4,6-тетраметилгептан

 

 

CH₃            CH₃            CH₃

 

1        |       3        |4      5       |6       7

 

CH₃ — C² — CH₂ — CH — CH₂ — CH — CH₃

 

|

 

CH₃

В)

Пентан

Бутан

2,3 метилгексан