СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Органикалық химияға кіріспе

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Органикалық химияға кіріспе

Задание:

1. (a) (і) Бромметан CН3-Br арасында байланыс үзілуі гомолиттік үзілу деп аталады және келесі теңдеумен сипатталады:
CH3Br → CH3• + Br•
Түзілетін екі бөлшек …
A) атомдар
B) бос радикалдар
C) молекулалар
D) иондар
(іі) Гомолиттік үзілу қалай жүзеге асады? Мысал келтіре отырып, үзілу механизімін сипаттаңыз.
(ііі) Радикалдар дегеніміз не және олар қалай түзіледі? Мысал келтіріңіз.
(iv) Гетеролиттік қалай жүзеге асады? Мысал келтіре отырып, үзілу механизмін сипаттаңыз.
2. Әдетте метанды хлорлау радикалды орынбасу механизмі газдық фазада, 350-750 оС аралығында жүргізіледі. Берілген реакция теңдеуі бойынша алкандарды галогендеу реакциясының механизмдерін атап, түсіндіріңіз.

Решение:

1. (a) (і)

CH3Br → CH3• + Br•

C) молекулалар

(іі) Бромэтанда C-Br арасында байланыс үзілуі гомолиттік үзілу деп аталады

(ііі) радикалдар — бұл тұрақсыз атомдар, олар жасушаларға зиян келтіріп, аурулар мен қартаю процестеріне әкелуі мүмкін.

(iv)  Реагент молекуласындағы коваленттік байланыс гетеролиттік үзілген кезде түзілетін бөлшектер

2.