СОР № 1 Химия 10ЕМН класс Органикалық химияға кіріспе

Назад
Химия - 10ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Органикалық химияға кіріспе

Задание:

(a) Алкандардың молекулаларындағы орын басу реакциялары мына байланыстар бойынша жүреді:
A) С– С арасындағы σ-байланысы
B) С – С ковалентті полюссіз байланыстары
C) С – Н ковалентті байланысының гомолиттік үзілуі
D) С – Н ковалентті байланысының гетеролиттік үзілуі
E) С– Н арасындағы σ-байланысы
(b) Мына төмендегі сатылардың қайсысы тізбектің өсу сатысына жатады:
A) •СН3 + •Cl → CH3Cl
B) •СН3 + HCl → CH4 + •Cl
C) •СН3 + • СН3 → C2H6
D) •Cl + •Cl → Сl2
E) Барлық келтірілген процестер тізбектің өсу сатысына жатады.
(c) Этанды хлорлау реакциясы қанша сатыда жүреді және олардың аттары қалай аталады? Этанды хлорлау реакциясының сатыларын жазыңыз

Решение:

а) С

в) А

(c)