СОР № 1 Физика 10ОГН класс Дененің теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі түсініктері мен теңдеуі

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Дененің теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі түсініктері мен теңдеуі

Задание:

Мотоциклші 2.1-суретте көрсетілгендей А-дан В ға түзу жол бойымен қозғалып барады.

Мотоциклші А қиылыстан 15 м/с жылдамдықпен өтеді. А және В арасындағы қашықтықтың көп бөлігін мотоциклші сол 15 м/с жылдамдықпен жүреді.
Жол бойында су жиналып қалған бөлік кездеседі. Сол аралықты өту үшін мотоциклші қозғалысын баяулатады және сол тежелу күйінде В қиылысқа жетіп тоқтайды.
(а) 2.2-суретте А және В қиылыстары арасындағы мотоциклшының қозғалысы үшін жылдамдық-уақыт графигін тұрғызыңыз.

(b) А және В арасындағы қашықтық 1850 м.
(i) Егер мотоциклшы А және В арасындағы бүкіл жолда 15 м/с жылдамдықты сақтайтын болса, ол осы қашықтықты қанша уақытта өтетінін есептеңіз.
уақыт = …………… с
(ii) А дан В-ға дейін шын мәнінде (фактический) жүрген уақытын (b) (i)-де есептеген уақытпен салыстырыңыз. Бір жауапты таңдаңыз.
o Есептеген уақыттан көп.
o Есептеген уақытпен бірдей.
o Есептеген уақыттан кіші.

Решение:

а)

(b) А және В арасындағы қашықтық 1850 м.

(i)S₁ = 20 t/2 = 10t м

S₂ = 15 t/2 = 7,5t м

<t> = (S₁+S₂)/t = (10t+7,5t)/t = 17,5 м/с

<t> = 17,5 м/с

(ii)

o Есептеген уақыттан кіші.