СОР № 1 Физика 10ОГН класс Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары

Задание:

Автобустың толық жүгімен алғандағы массасы m = 15 т. Ол біраз уақыт тас жолдың горизонталь бөлігімен түзу сызықпен қозғалады. Жылдамдық проекциясының өзгеру заңдылығы ?x = 0,7t (м/с).
(a) Автобусқа әсер ететін барлық күштерді сызба түрінде көрсетіңіз.
(b) Ньютонның екінші заңын векторлық түрде жазыңыз.
(c) Күштердің координат осьтеріндегі проекцияларын жазыңыз.
(d) Автобустың үдеуін есептеңіз.
(e) Үйкеліс күшін анықтаңыз.

Решение:

(a) ауырлық күші, үйкеліс күші

(b) Денеде туындайтын үдеу оған әрекет етуші күшке тура пропорционал, ал оның массасына кері пропорциянал: a=F/m Ньютонның екінші заңының формуласы. F=ma.

(c)

(d) a = V’ = (0,7t)’ = 0,7 м/с2.

(e) F үйк= кх

F= 0,7×9,8=6,86