СОР № 1 Физика 10ОГН класс Идеал газ күйінің теңдеуі. Изопроцестер. Адиабаталық процесс

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Идеал газ күйінің теңдеуі. Изопроцестер. Адиабаталық процесс

Задание:

Көлемі 0,2 м3 цилиндрде қысым 130 кПа, температурасы 290 К идеал газ бар. (R=8,31 Дж/(К·моль), k=1,38·10-23Дж/К, NA=6,02·1023 моль-1). Цилиндрдегі газдың зат мөлшерін есептеңіз.

Решение:

V=0,2 м3        P1=100 кПа   T1=290 К    ΔP=200 кПа  T2=320 К

Δm- ?

P*V=m*R*T/M

m=P*V*M/R*T

Δm=m2-m1=V*M/R  * (P2/T2  -P1/T1)=0,2*4*10^-3/8.31    * (3*10^5/320 -1*10^5/290)=57 г