СОР № 1 Физика 10ОГН класс Термодинамика заңдарын қолдану

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Термодинамика заңдарын қолдану

Задание:

(a) Термодинамиканың бірінші заңын төмендегі формула көмегімен сипаттау мүмкін.
ΔU = Q + A
Формуладағы әрбір символ қандай мағынаны білдіретінін тұжырымдаңыз.
+ΔU …………………………………………………………………………………
+Q …………………………………………………………………………………..
+A …………………………………………………………………………………..
(b) Термодинамиканың екінші заңын бірнеше түрде тұжырымдауға болады.
Төмендегі тұжырымдардың ішінен термодинамиканың екінші заңына тиесілі емес тұжырымды анықтаңыз.
A) Жылу ешқашан өздігінен температурасы төмен денеден температурасы жоғары денеге өтпейді;
B) Циклді процесте қыздырғыштан алынған жылу мөлшерін толығымен жұмысқа айналдыруға болмайды;
C) ПӘКі 100% болатын жылу машинасын жарату мүмкін емес;
D) Термодинамикалық процестерде энергияның сақталу заңы орындалады

Решение:

а)ΔU = Q + A

ΔU — дененің ішкі энергиясының өзгеруі,

Q — оның қабылдаған жылу мөлшері,

A — денеге жасалған жұмыс, Дж.

в) В