СОР № 1 Физика 10ОГН класс Термодинамика заңдарын қолдану

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Термодинамика заңдарын қолдану

Задание:

Тұрақты массадағы идеал газдың күйі суретте көрсетілгендей PQRP циклы бойыша өзгереді.

(a) Газдың күйі P дан Q ға (P → Q) өтті.
Бұл өту кезінде газ күйін сипаттайтын макроскопиялық параметрлері (V, P, T) қалай өзгергенін тұжырымдаңыз.
(i) Газдың көлемі___________________________________
(ii) Газдың қысымы__________________________________
(iii) Газдың температурасы____________________________
(b) Изопроцестер үшін термодинамика теңдеуін жазыңыз.
(i) Изотермиялық процесс үшін: __________________________
(ii) Изохоралық процесс үшін: ____________________________
(iii) Изобаралық процесс үшін: ____________________________

Решение:

а)

(i) Газдың көлемі азаяды

(ii) Газдың қысымы көбейеді

(iii) Газдың температурасы сақталады

(b)

(i) Изотермиялық процесс үшін:

PV = const

(ii) Изохоралық процесс үшін: P/T = const

(iii) Изобаралық процесс үшін: V/T = const