СОР № 1 Физика 10ОГН класс Ток күші. Кернеу

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Ток күші. Кернеу

Задание:

1-суреттегі тізбектей жалғанған әр батареяның ЭҚК-і 1,5 В-қа тең.
(a) Осылай жалғанған батареялардың жалпы ЭҚК-ін анықтаңыз.
ЭҚК = ………………………………………………
(b) 1-суреттегі үш резистордың жалпы кедергісін анықтаңыз.
Жалпы кедергі = …………………………………………..
(c) Кедергісі 4.0 Ом-дық резистордағы кернеуді анықтаңыз.
кернеу = ………………………………………………..
(d) Егер бір батареяны ауыстырып қосса, жалпы ЭҚК қандай болады?
ЭҚК = ……………………………………………….
(е) Энергия тұрғысынан потенциалдар айырымы ЭҚК-нен қалай ерекшеленетінін анықтаңыз.

Решение:

(a)

ЭҚК = 4,5 В

(b)

Жалпы кедергі = 2

(c)

кернеу = U = I * R = 4 * 0,5 = 2 Вольт

(d)

ЭҚК = -4,5

(е) Потенциалдар айырмасы ұғымы өріс күшінің жұмысы зарядтың қозғалыс траекториясына тәуелсіз болғанда ғана қолданылады.