СОР № 1 Физика 10ОГН класс Толық тізбек үшін Ом заңы

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Толық тізбек үшін Ом заңы

Задание:

Батареяның ЭҚК 4,5 В, ішкі кедергісі 0,5 Ом, ал тізбектің сыртқы кедергісі 8,5 Ом болса:
(a) Тізбектегі ток күшін есептеңіз.
(b) Батареяның қысқыштарындағы кернеуді анықтаңыз

Решение:

Толық тізбек үшін Ом заңына сәйкес:

I=E/(R+r); R-сыртқы кедергі, r-ішкі көз кедергісі.

I=4,5/(0,5+8,5)=0,5 А;

U(терминалды кернеу)= E-Ir; U=4,5-0,5*0,5=4,25В

Жауабы: I=0,5 А; U=4,25 В.