СОР № 1 Физика 10ОГН класс Ампер күші. Лоренц күші

Назад
Физика - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Ампер күші. Лоренц күші

Задание:

Электрон индукция векторы 9,1·10-5 Тл біртекті магнит өрісіне ұшып кіреді. Электрон жылдамдығы магнит индукция векторына перпендикуляр және 1,9·107 м/с. (mе =9,1·10-31 кг, e=1,6·10-19 Кл, cos300=0,87)
(a) Қозғалыстағы электронға магнит өрісі тарапынан әрекет етуші күш қайда бағытталған? (суретте көрсетіңіз) ____________________________________(b) Электрон үшін Ньютонның екінші заңын жазыңыз:
(c) Электрон қозғалатын шеңбердің радиусын анықтаңыз

Решение:

(a) оңға

(b) Денеде туындайтын үдеу оған әрекет етуші күшке тура пропорционал, ал оның массасына кері пропорциянал: a=F/m

(c) R=12 м