СОР № 1 Химия 10ОГН класс Атом құрылысы

Назад
Химия - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Атом құрылысы

Задание:

1. Атомның заманауи моделінің даму тарихы берілген.
(a) Төменде аталған ғалымдар ұсынған атом моделдерінің суретін сызыңыз.
Дальтон (1800) Tомсон (1897) Бор (1913)
(b) Томсон моделінің Дальтон моделінен айырмашылығы неде?
(c) Алтын фольгамен жүргізілген эксперимент нәтижесінде атом құрылысы жөнінде екі басты жаңалық белгілі болды. Ол не нәрсе еді?
(d) Атом спектрлері қалай пайда болады? Электронның негізгі және қозған күйлері деген терминдерді қолданып жауап беріңіз (спектр ұғымын қолданыңыз)?
(e) Бор моделі орталық ядроның айналасындағы электрондарды қалай бейнелейді? Неліктен?
(f) Атомның заманауи моделі механикалық толқындық модель деп аталады. Толқындық механикалық модель бойынша электрондар ядро айналасында болуы мүмкін аймақта орналасады. Бұл аймақ былай деп аталады:
A. қабаттар
B. орбитальдар
C. шеңберлер
D. толқындар

Решение:

1. а) Дальтон (1800) шар тәріздес

Tомсон (1897) ромб

Бор (1913)  квадрат

(b) атомды кішкентай бөлшек ретінде түрінде елестеткен

(c) атом ең кішкентай бөлшегі және ол молекуланы түзеді

(d) Қозған күйден атом негiзгi күйге бiрден тiкелей аусыады, немесе бұлардың араларындағы бiрнеше төменiрек қозған күйлер арқылы бiртiндеп ауысады

(e) шар тәріздес етіп белгілейді себебі өте кішкентай

(f) C. шеңберлер