СОР № 1 Химия 10ОГН класс Химиялық реакциялар заңдылығы

Назад
Химия - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Химиялық реакциялар заңдылығы

Задание:

а) Суретті зеделеңіз. Берілген суреттегі бос ұяшықтарға берілген кілт сөздерді қойыңыз. Балқытылған электролиттегі иондар қозғалысының бағытын нұсқау арқылы көрсетіңіз(b) Катодтағы процесс:
a. натрий хлориді балқымасында болатын иондар:
b. катодтың заряды:
c. катодқа қандай иондар жылжиды?
d. натрий ионы мен натрий атомының айырмашылығы неде?
e. катодта жүретін процесс:
f. катодта түзілетін өнім процеске қалай әсер етеді?
g. катодта түзілетін өнім:
Анодтағы процесс:
h. анодтың заряды:
i. анодқа қандай иондар жылжиды?
j. хлор ионы мен хлор атомының айырмашылығы неде?
k. анодта жүретін процесс:
l. анодта түзілетін өнім:
m. анодтағы өнімге қандай тест жүргізуге болады?

Решение:

В)Катодтағы процестер: Электролиз кезінде катодта жүретін катиондардың тотықсыздану ретін қарастырғанда сутегі катиондарының тотықсыздану потенциалын еске алу керек, ол қышқыл ортада. Е02Н+/ Н2 = 0,00 В болса, бейтарап ортада Е02Н+/ Н2 = -0,41 В тең.

Анодтағы процестер: Анодта жүретін реакцияларының өзгешілігі –су молекуласының қатысуына және анод жасалған затқа тәуелді болады. 1) Егер оттексіз қышқылдардың тұздары (хлоридтер, иодидтер, бромидтер) электролизге ұшыраса, онда анодта осы қышқылдардың аниондары оңай тотығады

a)