СОР № 1 Химия 10ОГН класс Химиялық реакциялар заңдылығы

Назад
Химия - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Химиялық реакциялар заңдылығы

Задание:

Берілген тұздардың Pb(NO3)2, NaNO3, K2SO3 гидролиз теңдеулерін молекулалық, толық иондық және қысқартылған иондық теңдеу түрінде жазыңыз

Решение:

Pb²⁺ + S²⁻ = PbS

Pb(NO₃)₂ + Li₂S = 2LiNO₃ + PbS молекулалық

Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2Li⁺ + S²⁻ = 2Li⁺ + 2NO₃⁻ + PbS  жалпы иондық

CO₃²⁻ + 2H⁺ = CO₂ + H₂O

Na₂CO₃ + 2HNO₃ = 2NaNO₃ + CO₂ + H₂O  молекулалық

2Na⁺+CO₃²⁻+2H⁺+2NO₃⁻=2Na⁺+2NO₃⁻+CO₂+H₂O  жалпы иондық