СОР № 1 Химия 10ОГН класс Кинетика

Назад
Химия - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Кинетика

Задание:

N2 (г) + 3H2 (г) = 2NH3 (г)
Реакцияның кинетикалық теңдеуін жазыңыз. Сутектің концентрациясын екі есе арттырды, реакция жылдамдығының өзгерісін есептеңіз.

Решение:

N₂(г)+3H₂(г)⇄2NH₃(г) + Q

N₂(г)+3H₂(г)→2NH₃(г) + 92,4 кДж