СОР № 1 Химия 10ОГН класс Маңызды s-элементтер және олардың қосылыстары

Назад
Химия - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Маңызды s-элементтер және олардың қосылыстары

Задание:

1. Сәйкес реакция теңдеулерін жазыңыз. Айналымды жүзеге асырыңыз. К → К2O → КOH → КHSO4 → К2SO4 → К
2. Реакция теңдеулерін аяқтаңыз.

Решение:

1) K + O₂ → K₂O₂

K₂O₂ + 2K → 2K₂O

 

2) K₂O + H₂O → 2KOH

 

3) KOH + H₂SO₄ → K₂SO₄ + H₂O

 

4) K₂SO₄ + Ba(NO₃)₂ → 2KNO₃ + BaSO₄↓

 

5) 2KNO₃ + H₂SO₃ → K₂SO₃ + 2HNO₃

 

6) K₂SO₃ + Ba(OH)₂ → 2KOH + BaSO₃↓

2.