СОР № 1 Химия 10ОГН класс Маңызды d-элементтер және олардың қосылыстары

Назад
Химия - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Маңызды d-элементтер және олардың қосылыстары

Задание:

(a) Массасы 150 г шойынды оттекте жаққанда 3 г көміртек (ІҮ) оксиді түзілді. Шойынның құрамындағы көмірдің массалық үлесін табыңыз.
(b) Егер өнімнің шығымы теориялық мүмкіндіктің 85%-ын құрайтын болса, құрамында 20% қоспасы бар 200 кг әктастан қанша өндірілмеген әк алуға болады?
(c) Теориялық мүмкіндік бойынша өнімнің шығымы 95% болса, құрамында 10% қоспасы бар 235,4 г аммоний хлоридінен (кальций гидроксидімен қыздырғанда) іс жүзінде бөлінетін аммиактың көлемін есептеңіз: (d) 3.32,4 г мырыш оксидінең алюминийтермия әдісі арқылы, 24 г таза мырыш алынды. Өнімнің шығымын табыңыз. (e) Теория жүзіндегімен салыстырғандағы шығымы 92% болса, онда 23,4 г алюминий гидроксидінең алынған металл оксидінің массасың табыңыз. (f) Теория жүзіндегімен салыстырғандағы шығымы 80% болса, онда темір (ІІІ) оксидіне, көміртек (ІІ) оксидімен әсер етсек, нәтижесінде 11,2 г темір алынды. Реакцияға жұмсалған темір (ІІІ) оксидінің массасын табыңыз. (g) Массасы 100 г ізбес тасын жаққанда массасы 60 г сөндірілмеген ізбес алынды. Ізбес тасындағы қоспаның массалық үлесін анықтаңыз. (h) Массасы 75 г мәрмәр тасына тұз қышқылымен әсер еткенде көлемі 11,2 л (қ.ж) газ бөлінді. Мәрмәрдағы қоспаның массасын табыңыз

Решение:

(a) C + O2 = CO2

M(CO2) = 12 + 2*16 = 44 г/моль

m(C) = m(CO2) * M(C)/M(CO2) = 0,82 грамма

w = 0,82 / 150 = 0,0055 = 0,55%

(b) CaCO3 —>(t) CaO + CO2

200кг ——> 100%

Хкг <———80%

x = 200кг * 80%/ 100% = 160кг

M(CaCO3) = 100г/моль

n(CaCO3) = 160000г/100г/моль = 1600моль

1600моль  ——> 100%

х <—————85%

х = 1600моль * 85%/100% = 1360моль

n(CaO) = 1360моль

M(CaO) = 56г/моль

m(CaO) = 1360моль * 56г/моль = 76160г = 76,16кг

Ответ:76,16кг

(c)