СОР № 1 Химия 10ОГН класс Маңызды p-элементтер және олардың қосылыстары

Назад
Химия - 10ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Маңызды p-элементтер және олардың қосылыстары

Задание:

1. Кремний мен алмаздың байланыс түрін және молекулярлық құрылысын салыстырып қасиеттерін болжаңыз.

2. (a) Кремнийдің атомының құрылысын «нүкте және айқыштар» арқылы көрсетіңіз.
(b) Кремнийдің атомының электрондық конфигурациясын жазыңыз:
(c) Бос орындарға қажетті заттарды қойыңыз.
1. SiO2 + ……… => Si + CO 2. SiO2 + ……… => Si + MgO
3. Si + ………. => SiO2 4. SiO2 + ………. => CaSiO3
5. SiO2 + ………. => CaSiO3 + CO2 6. Na2SiO3 + ………. => Na2CO3 +H2SiO3
7. Na2SiO3 + ………. => CaSiO3 + NaCl 8. Mg2Si + …………= MgSO4 +……..(силан)
(d) Масасы 18,25 г тұз қышқылы мен натрий силикатының артық мөлшерімен әрекеттескенде тұнбаға түсетін кремний қышқылының массасын және мөлшерін есептеңіз.

Решение:

1. Кремний құрылысы:Кремний (IV) оксиді –берік қосылыс. Оның кристалдық торы –атомдық, ал көміртек (IV) оксидінде-молекулалық.

Физикалық қасиеті:Кремнийдің түсі күңгірт-сұр, шайырдай жылтыр, тығыздығы 2,32 г/м3, балқу t 1420С, қайнау t 2600С-қа жуық.

кремний оксидінің құрылысы:кремнийдің оттекпен тұрақты қосылысы, ақ түсті қатты зат;

физикалық қасиетті кремнийдің оттекпен тұрақты қосылысы, ақ түсті қатты зат;

в) Электрондық конфигурациясы: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2

с)1. SiO2 + CO => Si + CO 2. SiO2 + Mg => Si + MgO

3. Si + O2=> SiO2 4. SiO2 + Ca => CaSiO3

5. SiO2 + Ca=> CaSiO3 + CO2 6. Na2SiO3 + CO3 => Na2CO3 +H2SiO3

7. Na2SiO3 + CaO=> CaSiO3 + NaCl 8. Mg2Si + H2SO4= MgSO4 + SiOH(силан)

d)кремний қышқылының массасы:

М(nSiO2·mH2O)= 178

178:18,25=9,75

Жауабы 9, 75