СОР № 1 Физика 11ЕМН класс Атомдық ядро. Ядроның нуклондық моделі. Изотоптар. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы

Назад
Физика - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Атомдық ядро. Ядроның нуклондық моделі. Изотоптар. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы

Задание:

Ве49 ядросы берілген.
(і) бериллий ядросының масса ақауын анықтаңыз.
(іі) бериллий ядросының байланыс энергиясын анықтаңыз.
(ііі) бериллий ядросының меншікті байланыс энергиясын анықтаңыз.
(іv) меншікті байланыс энергиясы ядроның массалық санына қалай тәуелді екендігін дәлелдеңіз.

Решение:

₄⁹ Be

 

В ядре бериллия

 

Z = 4 протона

 

N = 9 — 4 = 5 нейтронов

 

Массы:

 

mp = 1,00783 а.е.м

 

mn = 1,00867 а.е.м.

 

mя = 9,01219 а.е.м.

 

Дефект масс:

 

Δm = Z·mp + N·mn — mя

 

Δm = 4·1,00783 + 5·1,00867 — 9,01219 ≈ 0,06248 а.е.м.

 

Энергия связи:

 

ΔE = 931,4·Δm = 931,4·0,06248 ≈ 58 МэВ

 

или:

 

ΔE = 58·10⁶·1,6·10⁻¹⁹ = 9,3·10⁻¹² Дж     или    9,3 пДж