СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Ароматты қосылыстар қатары

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Ароматты қосылыстар қатары

Задание:

1.Суретті зерделеңіз. Бензол молекуласының құрылымын түсіндіріңіз:
(i) Көміртегі атомдары ……….гибридтенген күйде болады.
(ii) Валенттік бұрышы — …….. тең.
(iii) Көміртек атомдары арасында және көміртек пен сутек атомдары арасында бір жазықтықта жататын ……………..- байланыс түзіледі.
(iv) Бензол молекуласында гибридтенуге қатыспай қалған 6р – электрондар сигма – байланыстарға перпендикуляр жазықтықта жататын …………. байланыс түзеді.
(v) Бензол молекуласында ортақ …… электронды жүйе пайда болады.
2.
(a) Кестеге байланыс ұзындығын көрсетіңіз.
Кекуле формуласы бойынша(b) Кекуле ұсынған бензолдың құрылымдық формуласы мен бензолдың қасиеттерінің арасында қандай қайшылықтар бар екенін түсіндіріңіз:

Решение:

(i) Көміртегі атомдары моногибридтенген күйде болады.

(ii) Валенттік бұрышы — 90° тең.

(iii) Көміртек атомдары арасында және көміртек пен сутек атомдары арасында бір жазықтықта жататын 12- байланыс түзіледі.

(iv) Бензол молекуласында гибридтенуге қатыспай қалған 6р – электрондар сигма – байланыстарға перпендикуляр жазықтықта жататын 4 байланыс түзеді.

(v) Бензол молекуласында ортақ 2 электронды жүйе пайда болады.

2.

(a) 24 см

(b) Оның химиялық формуласы C болып табылады6H6, оның ішінде көміртек пен сутегі арасындағы қатынас 1-ге тең екені белгілі; яғни әр көміртек үшін онымен байланысқан сутегі болады