СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Карбонилді қосылыстар

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Карбонилді қосылыстар

Задание:

1.
Альдегидтер, кетондар және карбон қышқылдары оттекті органикалық қосылыстар
класына жатады. Суретті зерделеңіз.

Сізге кестеде альдегид, кетон, карбон қышқылдары функционалды топтарының құрылыстары берілген. Альдегид, кетон, карбон қышқылдарындағы функционалды топтардың бір – бірімен ұқсастығы мен айырмашылығын көрсетіңіз.
2.
(a) Берілген органикалық қосылыстарды альдегидтер, кетондар және карбон қышқылдарына жіктеңіз, ол заттарды Теориялық және қолданбалы химияның халықаралық одағы (IUPAC) бойынша атаңыз.

(b) Мына заттардың формуласын құрастырыңыз:
1) 4-бром,3,3-диметилпентаналь
2) 4,4-диэтил-гексанон -3
3) 5-хлор-2-метил-пентан қышқылы

Решение:

1.Бұл карбонил тобы басқа жағынан бір көміртегімен байланысады, ал екінші жағынан ол сутегі атомымен байланысады. Сондықтан, альдегидтерді –НО тобымен сипаттай аламыз. Біз кетон номенклатурасында «бір» жұрнағын қолданамыз. Тиісті алкандардың «–e» орнына «бір» ұғымын қолданамыз

2.a)альдегидтер a d g

кетондар b e h

карбон қышқылдары c f j

b)1)

 

CH3  CH3

|        |

CH3-CH — CH-CH2-CH3

 

2)

 

J    C2H5

|     |

CH2-CH-CH-CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

|

CH3

 

3)

 

Br           CH3

|              |

CH2-CH-CH-CH3

|

CH3

4)

CH3   CH3   CL

|          |       |

CH3- C   —    C —   CH-CH-CH2-CH2-CH2-CH3

|          |               |

CH3   CH3         CH3