СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Карбонилді қосылыстар

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Карбонилді қосылыстар

Задание:

1.
(a) Формальдегид халық шаруашылығының көптеген салаларында қолданылады. Құмырсқа альдегиді метанолды катализатор қатысында тотықтыру арқылы алынады.
Реакция теңдеуін құрыңыз:
(b) Сірке альдегиді органикалық синтезде көп мөлшерде жұмсалады.
Бастапқыда ол этанолды тотықтыру және ацетиленді гидраттау әдісі арқылы алынды. Қазір ацетальдегид палладий хлориді қатысында этиленді оттекпен тотықтыру арқылы алынады. Реакция теңдеуін құрыңыз:
2.
Пропанол -1 мен пропанол-2 тотығу реакциясының теңдеуін құрыңыз.
Осы екі реакцияның бір – бірінен қандай ұқсастығы мен айырмашылығы бар?

Решение:

1.

(a)) CH3OH+(1/2)O2 HCOH+H2O

(b) CH3OH H-COH+H2 Т=1000°C.

2.