СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Карбонилді қосылыстар

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Карбонилді қосылыстар

Задание:

1.
Емтиханда Арманға сірке альдегиді және ацетон (пропанон) құйылған екі колба берілді. Арман колбаның ішіне альдегид және кетон құйылғанын екі тәжірибенің көмегімен дәлелдеуі қажет. Арман тәжірибені қалай жүргізеді? Өз пікіріңізді ұсыныңыз:
1 тәжірибе:……………………………………………………………………………………………………
2 тәжірибе:……………………………………………………………………………………………………
2.
(a) Төменде берілген тотығу реакция теңдеулерін аяқтаңыз:

Реакция өнімдерін атаңыз.
(b) Төменде берілген реакция теңдеуін аяқтаңыз:

2.
Суретті зерделеңіз. Суретте карбонильді топпен жүзеге асатын нуклеофильді қосылу реакциясының механизмі берілген

Этаналь мен NaBH4 арасында жүретін реакцияның механизмін көрсетіңіз

Решение:

1.

 

1 тәжірибе:

 

C₂H₂ + H₂O = CH₃COH

 

2 тәжірибе:

 

CH3OH+O2 = HCOH+H2O

 

2.

 

(a) 1)CH2O + H2O + Cu

 

2)2CH3OH + 2K = 2CH3OK + H2

 

Реакция өнімдері: ақ тұнба

 

(b) 2HNO₃+Ca(OH)₂=Ca(NO₃)₂+2H₂O

 

2. NaBH4+H2C4=NaC4+BH