СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Аминдер және аминқышқылдары

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Аминдер және аминқышқылдары

Задание:

1. (a) Аминдердің жіктелуі мен номенклатурасы бойынша кестеге көпнүктенің орнына
тиісті ұғымдарды қойып толықтырыңыз.

(b) Берілген қосылыстың атауы бойынша формуласын құрастырыңыз

(c) Құрамы С2Н7N болып келетін аминдердің құрылымдық формуласын салып,
номенклатура бойынша атаңыз.
2. Аммиак пен аминдердің құрылымындағы ұқсастық пен айырмашылықты көрсетіңіз

Решение:

1. (a)

 

(b) C5H12

C₂H₂ + H₂O = CH₃COH

CH3OH H-COH+H2

(c)

2.Аминдер аммиактан алынған органикалық қосылыстар. Оларда көміртек пен азот арасындағы ковалентті байланыс пайда болады. Әрине, азот молекуласы кинетикалық инертті; бірақ биологиялық фиксацияның арқасында ол аммиакқа айналады, ол өз кезегінде кейінгі алкилдеу реакцияларына түсед