СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Аминдер және аминқышқылдары

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Аминдер және аминқышқылдары

Задание:

1.
(a) Аминқышқылдарының құрылымдық формуласын құрастырыңыз:
 глицин (аминоэтан қышқылы) _____________________________________
 аланин (2-аминопропан қышқылы) _________________________________
 глутамин қышқылы (2-аминопентадиқышқылы) ______________________
(b) Аминқышқылдарының негіздермен де, қышқылдарымен де әрекеттесуін қалай түсіндіруге болады?
(c) Төменде берілген дипептидті қышқылды ортада қыздырған кезде аминқышқылы түзіледі.
(i) Түзілген аминқышқылын халықаралық номенклатура бойынша қалай атауға болады?
(ii) Қышқылдық ортада түзілетін аминқышқылының құрылымдық формуласын жазыңыз.
2.
Алмастырылатын және алмастырылмайтын аминқышқылдары дегеніміз не?

Решение:

1.

(a)

 глицин (аминоэтан қышқылы: NH₂ -CH₂ -COOH

 аланин (2-аминопропан қышқылы:NH -СH (СН)-СООН

 глутамин қышқылы (2-аминопентадиқышқыл: O=C(NH2)-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

(b)

Бұдан олардың өте белсенді екен көрінісі

(c)

(i) ариламиндер

(ii) С2Н7N

2.

Алмастырылатын аминдер реагенттерді  тандамайды