СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Аминдер және аминқышқылдары

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Аминдер және аминқышқылдары

Задание:

1. (a) Төменде цистеиннің қанқа формуласы берілген.
Цистеин коллагеннің қалыптасуына әсер етіп, терінінің икемділігі мен
құрылымын жақсартады. Цистеин түзетін биполярлы ионның (цвиттер ионының)
құрылымдық формуласын жазыңыз.
(b) Аланиннің екі молекуласынан түзілетін дипептидтің құрылымын бейнелеңіз.
(c) Полимерлік тізбегінің буыны схемада көрсетілген.

Тұжырымдардың қайсысы дұрыс?
A. 1,2 және 3
B. тек 1 және 2
C. тек 2 және 3
D. тек 3

2.
Ақуыз молекуласында аминқышқылдар бір-бірімен пептидтік байланыс арқылы байланысып үлкенді — кішілі полипептид тізбегін түзеді.
(a) Аминқышқылдарынан полипептид түзілу реакциясы қалай аталады:
(b) Сізге төменде полипептид тізбегінің бір бөлігі берілген, көп нүктенің орнына қажетті терминдерді жазыңыз.

(c) Төменде берілген реакция теңдеуін аяқтаңыз. Реакция нәтижесінде түзілген өнімді атаңыз

(d) Төменде сіздерге үш аминқышқылының құрылымдық формуласы берілген

Полипептидтік тізбектегі байланыстарды көрсете отырып Ala-Leu-Lys полипептидтік құрылымын салыңыз.
(e) Ақуыздардың толық гидролизі нәтижесінде қандай өнімдер пайда болады

Решение:

1. (a)СН3С6Н4NO2

(b) NH₂ -CH₂ -COOH

(c)

C. тек 2 және 3

2.

(a) қосылу реакциясы

(b) аминқышқылдары және реагенттік

(c) CH3NH2 + HCl = CH3Cl + NH3

(e) әр олар органикалық заттар көмірсулар