СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Тірі ағза химиясы

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Тірі ағза химиясы

Задание:

1.
Глюкоза ашуға қабілетті көмірсу. Глюкозаның ашу реакцияларын аяқтаңыз, реакция өнімдерін көрсетіңіз және реакцияны теңестіріңіз:
(i) спирттік ашу: C6H12O6 → ………… + ………
(ii) сүтқышқылды ашу: C6H12O6 → ………………….
(iii)майқышқылды ашу: C6H12O6 → ………….. + .……… + .……….
2.
Сахарозаның басты химиялық қасиеттерінің бірі – жоғары температурада минералды қышқылдар қатысында гидролизге ұшырау реакциясы болып табылады.
(i) Сахарозаның гидролиз реакциясының теңдеуін аяқтап, реакция өнімін атаңыз:
Н+,t
C12H22O11 + H2O → ………………. + ……………..
(ii) Крахмал салыстырмалы түрде гидролиз жеңіл ұшырайды. Крахмалдың гидролиз реакциясының теңдеуін аяқтап, реакция өнімін атаңыз:
Н2SO4
(C6H10O5)n + n(H2O) → …………..
(iii)Целлозаға тән сапалық реакцияның бірі қышқыл қатысында гидролиздену реакциясы болып табылады. Крахмал тәрізді гидролиздену реакциясы сатылап жүреді. Целлюлоза гидролизінің жиынтық теңдеуін аяқтап, реакция өнімін атаңыз:
Н2SO4
(C6H10O5)n + n(H2O) → …………..

Решение:

1.

(i) спирттік ашу: C6H12O6 →2С2Н5ОН + 2СO2

(ii) сүтқышқылды ашу: C6H12O6 → C₆H₁₂O₆

(iii)майқышқылды ашу: C6H12O6 → 2С2H5OH+2CO2 C2H5OH

2.

(i)C12H22O11+H2O=C6H12O6+C6H12O6

(ii)C6H10O5)n + H2O = nC6H12O6

(iii) C6H10O5)N + H2O = NC6H12O6