СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Органикалық синтез

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Органикалық синтез

Задание:

Генетикалық айналымды жүзеге асыруға болатын реакция теңдеуін құрастырыңыз:
(a) СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5ОН → 2,4,6 трибромфенол
(b)(С6Н10О5)n → С6Н12О6 → CO2 → С6Н12О6 → С2Н5ОН → CH3COH → CH3COOH

Решение:

а)2CH4=C2H2+3H2

3C2H2=C6H6

C6H6+Cl2=C6H5Cl+HCl

C6H5Cl+NaOH=C6H5OH+NaCl

C6H5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr

б)

CH4+Cl2=CH3Cl+HCl

2CH3Cl+2Na=C2H6+2NaCl

 

C2H6+Cl2=C2H5Cl+HCl

C2H5Cl+CH3Cl+2Na=C3H8+2NaCl

 

C3H8+Cl2=C3H7Cl+HCl

2C3H7Cl+2Na=C6H14+2NaCl

C6H14=C6H6+4H2

 

C6H6+Cl2=C6H5Cl+HCl

C6H5Cl+NaOH=C6H5OH+NaCl

 

C6H5OH+3HNO3=C6H2(NO2)3OH+3H2O