СОР № 1 Химия 11ЕМН класс 14-топ элементтері

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

14-топ элементтері

Задание:

1.
Реакция теңдеулерін аяқтаңыз:
С + О2 (артық) →
С + О2 (жеткіліксіз) →
С + S →
С + FeO →
С + H2 (артық) →
С + SiО2(артық) →
Si + О2 →
Si + NaOH + H2О →
SiH4 + О2 →
PbO2 →
2.
Реакция теңдеулерін құрыңыз:
(a) Қалайы (IV) хлоридінің айырылу реакцияы
(b) Германий (IV) хлордінің сумен реакциясы
(c) Қорғасын (IV) оксидінің айырылу реакциясының теңдеуі

Решение:

1.

C + O2 (недостаток) = 2CO

2C + O2 (избыток) = CO2

3C + Fe2O3 = 2Fe+3CO

2C + Ca =CaC2

2.

Реакция теңдеулерін құрыңыз:

1) Sn + 2HCl -> SnCl2 + H2 2) SnCl2+NaOH=SnOHCl+NaCl 3) SnOHCl + NaOH -> Sn(OH)2 + NaCl 4) Sn(OH)2 + 2HNO3 -> Sn(NO3)2 + 2 H20