СОР № 1 Химия 11ЕМН класс 14-топ элементтері

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

14-топ элементтері

Задание:

1.
(a) Кремний кремнеземды тотықсыздандыру арқылы алынады.
Реакция теңдеуін жазыңыз.
(b) Кремний (ІV) оксиді суда ерімиді. Оған сәйкес келетін қышқылды қалай алады?
Реакция теңдеуін жазыңыз.
(c) Қорғасын (ІІ) оксидінен қорғасын (ІV) оксидін алу химиялық реакциясы теңдеуін жазыңыз.
2.
(a) Көміртек табиғатта жай зат күйінде және қосылыстар түрінде кездеседі.
Көміртектің маңызды табиғи қосылыстарына мысал келтіріңіз.
(b) Көміртектің қандай аллотропты модификациялық түрлері бар? Олар қайда қолданылады?
(c) Кремний табиғатта қаншалықты таралғанын сипаттаңыз

Решение:

1.

(a) SiO2+2Mg=Si+2MgO

Si+4—>+4e-Si0

Mg0—>-2Mg+2

(b) (Н2SiO3) H2O + SiO2 → H2SiO3.

(c) PbO + 2HNO₃ → Pb(NO₃)₂ + H₂O

PbO + 2NaOH + H₂O → Na₂[Pb(OH)4]

2.

(a) пропан

(b) графит алмас

(c) қазақстан кремнийді өндіру жағынан бірінші орында оған қарағанда Кремний көп екенін көреміз