СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Азот және күкірт

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Азот және күкірт

Задание:

Азот сутекпен бірнеше қосылыс түзеді. Олардың ішіндегі ең маңыздысы аммиак NH3. Газ тәрізді аммиактың және оның сулы ерітіндісінің химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін аяқтап, түзілген өнімді атаңыз:
NH3 + H2O →
NH3 + HCl →
NH3 + H2SO4 →
NH3 + H3РO4 →
Cu(OH)2+ 4NH3+ H2O →
CuSO4 + 4NH3 + H2O →

Решение:

а)NH3+H2O=NH4OH

 

б) NH3+HCl=NH4Cl

 

в) NH3+ HNO3=NH4NO3

 

г) 3NH3+H3PO4=(NH4)2HPO4

 

д) 2NH3+H3PO4= (NH4)2HPO4

 

е) 3NH3+H3PO4=(NH4)3PO4

 

ж)Ca (OH) 2 + 2NH 4 NO 3 = Ca (NO 3 ) 2 + 2NH 3 + 2H 2 O