СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Азот және күкірт

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Азот және күкірт

Задание:

(i) Аммиактың өнеркәсіптік өндірісі Габер процесіне негізделген
N2 + 3H2 ↔ 2 NH3 + Q
Өндірісте аммиактың шығымын жоғары мөлшерде алу үшін берілген реакцияның тиімді жағдайларына болжам жасаңыз:
(ii) Габер үдерісі жоғары қысыммен (60- 200 атмосферада) жүргізіледі.
Габер процесінде тағы қандай жағдай пайдаланылады және осы шарттың неліктен пайдаланылатынын түсіндіріңіз.
Жағдай…………………………………………………………………………………………………………..
Себеп……………………………………………………………………………………………………………..
(iii) Диаграммада азот пен сутектен аммиакты алуда қолданылатын Габер процесінің сызбанұсқасы берілген.

Осы процесте жылуалмастырғыш не үшін қолданылады?
A. қысымды азайту, температураны көтеру, катализатордың қызып кетуін болдырмау
B. қысымды азайту, катализатор қосу, температураны азайту
C. келетін газ қоспасын қыздырып, тепе- теңдікті көбірек NH3 алуға ығыстыру үшін
D. келетін газ қоспасын қыздырып, реакцияны жылдамдату үшін
(iv) Кестеде химиялық өндірістің жалпы және жеке ғылыми принциптертері келтірілген. Габер процесіндегі қолданысын жазыңыз.

Решение:

(i) бұл е реакцияның арқасында көп энергия аламыз

(ii) гарбер процесі жоғары қысымды талап етеді

(iii) D. келетін газ қоспасын қыздырып, реакцияны жылдамдату үшін

(iv) гарбер процесінің қолданысы химиялық реагенттер мен реакциялар