СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Азот және күкірт

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Азот және күкірт

Задание:

1.
(i) Азот оксидтерінің атмосфераға тигізетін экологиялық әсерлерін түсіндіріңіз.
(ii) Төмендегі диаграмма автокөліктерден шығатын қауіпті және ластаушы газдарды жою үшін жұмыс істейтін каталитикалық конверторды көрсетеді
Каталитикалық конвертордағы реакциялардың қайсысы орын алады?
Бұл реакциялар сапалық және теңестірілмеген.
[HC = жанбаған көмірсутектер; NOx = азот оксидтері]
A. HC + NOx→ H2O + CO + N2
B. CO + NOx→ CO2 + N2
C. HC + NOx→ H2O + CO2 + N2
D. CO + O2 →CO2
2.
Азотты тыңайтқыштарды шектеусіз қолдану өзендер мен көлдерде экологиялық зиян келтіреді. Бұл «эутрофикация» деген аталуымен белгілі. Азотты тыңайтқыштар өзендер мен көлдерге артық мөлшерде түскенде онда қандай процестер орын алады? Өз пікіріңізді түсіндіріңіз:

Решение:

1.

(i)Ауаны ластайды

(ii)

C. HC + NOx→ H2O + CO2 + N2

2.

Өзен көлдердегі балықтар жойылып тіршілік жойылады