СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Қышқыл және негіз ерітінділері

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Қышқыл және негіз ерітінділері

Задание:

1.
(a) Сутектік көрсеткіш деген не және ол арқылы ерітіндінің ортасын қалай анықтайды?
(b) Төмендегі мәнді сипаттайтын формуланы жазыңыз:
рН______________________________
(a) Төменде берілген сөйлемді көпнүктенің орнына қажетті ұғымдарды қоя отырып, аяқтаңыз:
Егер ерітіндідегі сутек иондарының концентрациясы 10-4 болса, онда сутектік көрсеткіш __________тең, оны былай рН______________________________ есептеп көрсетуге болады.
Сутектік көрсеткіш арқылы ерітіндінің ортасын былай белгілейді.
Нейтрал ортада рН = _______ .Қышқылдық ортада рН = _______ .Сілтілік ортада рН = _______тең болады.
2.
(a) pH ортасы 12,7 болатын ерітіндідегі сутек иондарының, H+, концентрациясын (моль/л) анықтаңыз:
(b) 1 литр ерітіндіде 0,1 г NaOH бар. Ерітіндінің рН мәнін анықтаңыз
(c) Концентрациясы 0,2 моль/дм3 болатын тұз қышқылы ерітіндісінің рН мәнін есептеңіз:

Решение:

1.

(a) Сутегінің көрсеткіші дегеніміз ол химиялық көрсеткіш.Ол ph зерттейді

(b)

рН сілті қышқыл бейтарап

(a)

Егер ерітіндідегі сутек иондарының концентрациясы 10-4 болса, онда сутектік көрсеткіш 0 тең, оны былай рН ортасы деп есептеп көрсетуге болады.

Нейтрал ортада рН = 7

.Қышқылдық ортада рН = -7 .Сілтілік ортада рН =  +7 тең болады.

2.

(a) pH = — lg[h+]

12 = — lg[h+]

[h+] = 10 ^-12 моль/л

(b) сілтілік

(c) қышқыл