СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Қышқыл және негіз ерітінділері

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Қышқыл және негіз ерітінділері

Задание:

1.
Титрлеу сандық талдаудың әдісі.
Лабораторияда көлемі 20 см3 натрий гидроксидінің ерітіндісін 0.1 M тұз қышқылының ерітіндісімен титрледі. Сілтіні бейтараптау үшін 10 см3 тұз қышқылының ерітіндісі жұмсалды. Натрий гидроксидінің молярлық концентрациясын есептеңіз
2.
Көлемі 18.25 мл концентрациясы 0.40 M калий гидроксидінің ерітіндісі күкірт қышқылы ерітіндісімен титрленді. Титрлеуге көлемі 15.00 мл қышқыл жұмсалды. Күкірт қышқылының молярлық концентрациясын есептеңіз

Решение:

1.Дано:

ω(HCl) = 10% или 0,1

V(p-pa NaOH) = 200 мл = 0,2 л

См(NaOH) = 2 моль/л

Найти:

m(p-pa HCl) — ?

 

Решение.

n(NaOH) = Cм(NaOH)*V(p-pa NaOH) = 2 моль/л*0,2 л = 0,4 моль

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Из уравнения следует, что n(HCl) = n(NaOH)

n(HCl) = 0,4 моль

m(HCl) = n(HCl)*M(HCl) = 0,4 моль*36,5 г/моль = 14,6 г

m(p-pa HCl) = m(HCl)/ω(HCl) = 14,6 г/0,1 = 146 г

Ответ: 146 г

2.