СОР № 1 Химия 11ЕМН класс Жаңа заттарды және материалдарды өндіру

Назад
Химия - 11ЕМН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Жаңа заттарды және материалдарды өндіру

Задание:

Құрылымы бойынша нанобөлшектерді бірнеше кластарға топтастырады. Соның ішінде көміртекті нанобөлшектер – нанотүтіктер мен фуллерендер олар аса «танымал» наноқұрылымдар болып табылады.
(a) Көміртегі аллотропиясының бірі графиттің бір оралма қағазында қайталанатын гексогональды көміртек молекулалары түрінде орналасқан. Оның құрылымы өте берік. Бұл құрылым соңында орналасқан пентагондармен шектеледі. Осы бөлшек калиймен өндегенде суперөткізгіш кристалдық материал пайда болады. Бұл көміртегінің қай аллоторпиялық модификациясы? Кестедене моделін көрсетіңіз.

b) Төменде берілген сөйлемді көпнүктенің орнына тиісті терминді қоя отырып аяқтаңыз.
Нанобөлшектер (наноұнтақтар) – геометриялық өлшемі ………………………… дейін өзгеретін кіші өлшемді заттек. Нанобөлшектер құрылымын ………………………….. көмегімен көруге болады. Наноматериалдардың ішінен бірнеше негізгі түрлерін бөліп көрсетуге болады:…………………………, …………………………….., …………………………….. жатады.
(c) (i) Адам шашының диаметрі шамамен 80 нм. Бұл өлшем метрде қанша болады?
A. 0.8 ˣ 10-10 м
B. 8 ˣ 10-9 м
C. 80 ˣ 10-10 м
D. 800 ˣ 10-10 м
(ii) Натрий атомының радиусы 0,186 нм құрайды. Осы берілген мәннің метр бойынша шамасы неге тең?
A. 0.186 ˣ 10-10 м
B. 0.0186 ˣ 10-9 м
C. 1.86 ˣ 10-10 м
D. 186 ˣ 10-9 м

Решение:

(a) С

b) Төменде берілген сөйлемді көпнүктенің орнына тиісті терминді қоя отырып аяқтаңыз.

Нанобөлшектер (наноұнтақтар) – геометриялық өлшемі ондық үлестен 100 днм дейін өзгеретін кіші өлшемді заттек. Нанобөлшектер құрылымын микроскоп көмегімен көруге болады. Наноматериалдардың ішінен бірнеше негізгі түрлерін бөліп көрсетуге болады: полимер,  нанобөлшектер жатады.

(c) (i)

D. 800 ˣ 10-10 м

(ii)

C. 1.86 ˣ 10-10