СОР № 1 Химия 11ОГН класс Органикалық химияға кіріспе Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Органикалық химияға кіріспе Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы

Задание:

(a) C4H10 формуласына сәйкес келетін молекуласында тек дара (бір немесе жай) байланысы болатын алкандарға тән екі изомерді жазыңыз:
(b) C4H8 формуласына сәйкес келетін молекуласында бір қос байланысы (еселі байланысы) болатын алкендерге тән екі изомерді жазыңыз:
(c) Жалпы формуласы C4H9ОН сәйкес келетін спирттердің ( -ОН ) функционалдық топқа байланысты екі изомерін жазыңыз:
(d) C4H8 формуласына сәйкес келетін молекуласында екі қос байланысы болатын алкадиендерге тән екі изомерді жазыңыз:
(e) (a), (b), (c), (d) тапсырмаларындағы изомер түрлерін атаңыз:

Решение:

(a) 1)  H3C-CH2-CH2-CH3

(b) H3C-CH-CH3

|

CH3

 

(c) 1. CН3-СН2-СН2-СН2-СОН — пентаналь (валериан альдегид)

2. CН3-СН2-СН (СН3)-СОН 2-метилбутаналь

(d)  C4H6 (бутадиен)

(e) бутадиен, пентаналь (валериан альдегид) , метилбутаналь