СОР № 1 Химия 11ОГН класс Көмірсутектер және олардың көздері

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Көмірсутектер және олардың көздері

Задание:

(a) Жалпы фoрмуласы C6H12 болып келетін циклоалканның изомерлерінің құрылымдық формуласын жазып (әр кестеге кемінде екі изомерден), IUPAC номенклатурасы бойынша атаңыз.(b) Жалпы фoрмуласы C6H12 болып келетін циклоалканның классаралық (екі) изомерін жазып, атаңыз.

Решение:

в)1. CН3-СН2-СН2-СН2-СОН — пентаналь (валериан альдегид)

2. CН3-СН2-СН (СН3)-СОН 2-метилбутаналь