СОР № 1 Химия 11ОГН класс Көмірсутектер және олардың көздері

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 1 четверть

Көмірсутектер және олардың көздері

Задание:

1. Лабораторияда этиленді этанолды дегидраттау арқылы алуға болады. Бұл реакция күкірт қышқылы немесе фосфор қышқылы, алюминий оксиді қатысында, 170 – 180 0С температурада жүргізіледі.
(a) Этанолды дегидраттау реакциясының теңдеуін жазыңыз:
(b) Этиленді алу кезіндегі қажетті заттар мен өнімдерді анықтап, жазыңыз:
1-
2-
3-
4-
(c) Алкендерді басқа қандай әдістермен алуға болады? Реакция теңдеулерін жазыңыз
2. Реакция теңдеулерін аяқтап, түзілген өнімдерді және реакция типін жазыңыз:

Решение:

1. Лабораторияда этиленді этанолды дегидраттау арқылы алуға болады. Бұл реакция күкірт қышқылы немесе фосфор қышқылы, алюминий оксиді қатысында, 170 – 180 0С температурада жүргізіледі.

(a) CH4 + H2O=COH+H2

(b)

1-  күкірт қышқылы

2- фосфор қышқылы

3- алюминий оксиді

4- температура

(c) бромның түссізденуі бойынша алкендерді сапальщ анықтауға болады

2.