СОР № 1 Химия 11ОГН класс Көмірсутектер және олардың көздері

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Көмірсутектер және олардың көздері

Задание:

(a) Берілген суретті қолданып, электрондардың делокализациясы тұрғысынан бензол молекуласының құрылымын түсіндіріңіз:
(b) Кестені толтырыңыз:

Решение:

а)Бензол C6H6 ароматты көмірсутектердің арғы тегі.

Молекуласындағы алты көміртек атомының әрқайсысы sp2 гибридтену күйінде және екі көрші көміртек атомымен және сутегі атомымен үш s байланыс арқылы байланысқан. Әрбір s-байланыс жұбының арасындағы байланыс бұрыштары 120°. Сонымен, s-байланыстың қаңқасы дұрыс алтыбұрыш болып табылады, онда барлық көміртек атомдары мен барлық s-байланыстар C-C және C-H бір жазықтықта жатады.

в)