СОР № 1 Химия 11ОГН класс Көмірсутектер және олардың көздері

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Көмірсутектер және олардың көздері

Задание:

Есептеңіз:

Решение:

1.c4h10+br2=c4h9br+hbr

n(c4h10)=2,2 моль

m(c4h9br)=301,4г

ω=225/301/4*100%=74,65%

 

2.С2H5OH=H2SO4 t>140=>CH2=CH2+H2O

n(C2H5OH)=23/46=0.5 моль

n(C2H5OH)=n(C2H4)

Vтеоретический(С2H4)=0.5*22.4= 11.2 литров

Выход продукта=8.96/11.2*100%=80%