СОР № 1 Химия 11ОГН класс Көмірсутектер және олардың көздері

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 2 четверть

Көмірсутектер және олардың көздері

Задание:

1. Бос орындарды қажетті сөздермен толықтырыңыз:
Мұнай – қоспа. Ол ________ түсті, өзіне тән __________ бар, май тәріздес, _________зат. Ол ______________, ________________ және _____________көмірсутектерден тұрады. Жер астынан өндіріліп алынған мұнайды _________ мұнай деп атайды. ______________ мұнайды _____________және мұнайға серік газдардан тазарту арқылы _______________ мұнайға айналдырады.
2. (a) Мұнайды өңдеуде айдау әдісі қолданылады. Бұл әдісті қолдану мұнайдың қандай қасиетіне негізделеді?
(b) Мұнайды айдау кезінде крекинг, риформинг үдерістері қолданылады.

3. Мұнайды айдау қондырғысының сызбасы берілген. Мұнай құрамы фракцияларға бөлініп, өнімдер түзеді. Түзілетін фракцияларды жазыңыз

Решение:

1.

Мұнай – қоспа. Ол қара түсті, өзіне тән иісі бар, май тәріздес, сұйық зат. Ол сутек, оттек және органикалық көмірсутектерден тұрады. Жер астынан өндіріліп алынған мұнайды көк мұнай деп атайды. Көк мұнайды  мұнайға серік газдардан тазарту арқылы қара мұнайға айналдырады.

2. (a) мұнайдың ұшқышты қасиетіне байланысты

(b) Крекинг – мұнай өңдейтін зaттардағы негізгі термиялық процесс

Риформинг катализаторларының құрамында масс.

3.