СОР № 1 Химия 11ОГН класс Оттекті органикалық қосылыстар

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Оттекті органикалық қосылыстар

Задание:

1. Спирттердің құрылымдық формуласын құрыңыз:
(a) пентанол -2
(b) 3-метилгексанол-1
(c) пентандиол – 1,4
(d) циклопропанол
(e) бутен -2- ол -1
(f) 2,4,6- трихлороктанол-2
2. Спирттердің изомериясы: көміртек қаңқасының құрылысына, көмірсутек тізбегіндегі гидроксил тобының орнына тәуелді болады. Сонымен қатар спирттерге жай эфирлермен класаралық изомерлену тән болады.
(a) Жалпы формуласы С5H11OH болып келетін спирттердің барлық изомерлерін жазыңыз:
(b) Жалпы формуласы С5H11OH болып келетін спирттердің класаралық изомерлерін жазыңыз:

Решение:

1.а)Сн3-СН2-С(С2Н5)(ОН)-Сн2-СН3

б)СН3-СН2-СН2-С(СН3)2-СН2-С(СН3)2-СН2-ОН

в)СН3-СН2-СН(С2Н5)-СН2-С(СН3)(ОН)-СН3

г)СН3-СН2-СН(СН3)-С(С3Н7)(ОН)-СН2-СН3

д)СН2(ОН)-СН(СН3)-СН2-СН2ОН

е)СН2-С(СН3)(ОН)-С(СН3)(ОН)-СН2-СН3

ж)СН2(ОН)-С(С2Н5)(ОН)-СНОН-СН2-сН2-СН3

2.

(a)

(b)