СОР № 1 Химия 11ОГН класс Оттекті органикалық қосылыстар

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Оттекті органикалық қосылыстар

Задание:

1. Спирттердің химиялық қасиетін анықтайтын: гидроксил тобы және ол байланысқан радикалдың құрылысы. Спирттерге орынбасу, тотығу, жану, дегидратация реакциялары тән.
Сызбанұсқаны қолданып, пропанолдың тотығу реакциясын жазыңыз

2. Фенолға тән реакциялар берілген:

Жоғарыда берілген сызбанұсқа бойынша I, II, III реакцияларды жүргізуге қолданылатын сәйкес реагенттерді анықтаңыз

Решение:

1.СН3-СН2-СН2-ОН+CuO=СН3-СН2-COH +Cu+H2O

2.

I OH

II C

III H2