СОР № 1 Химия 11ОГН класс Оттекті органикалық қосылыстар

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Оттекті органикалық қосылыстар

Задание:

(a) Этанальды көмірсутектерден, спирттен алуға болады. Этанальды алудың реакция теңдеулерін жазып, жүру жағдайларын сипаттаңыз

(b) Кетондардың гомологтық қатарының бірінші мүшесі – пропанон. Пропанонды пропанол-2 -ні тотықтырып және пропинді (қышқылдық ортада, сынап сульфатын қолданып) гидратациялап алуға болады. Қажетті реакция теңдеулерін жазыңыз:
1)
2)

Решение:

(a) С2Н6+Cl2-> C2H5Cl+HCl

C2H5Cl+NaOH->C2H5OH+NaCl

(b)

1)СН3-СН2-СН3 -(Pt, t)-> CH3-CH=CH2 + H2

2)CH3-CH(OH)-CH3 + 2Cu = CH3-C-CH3 + Cu2O + 2H2O