СОР № 1 Химия 11ОГН класс Оттекті органикалық қосылыстар

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Оттекті органикалық қосылыстар

Задание:

Глюкоза әр түрлі микроорганизмдер әсерінен ашиды.
(a) (і) Глюкозаның сүт қышқылды ашуының реакция теңдеуін жазыңыз.
(іі) Сүт қышқылының түзілгенін қалай дәлелдеуге болады.
(ііі) Сүт қышқылындағы функционалдық топтарды атаңыз.
(b) (і) Глюкозаның спирттік ашуының реакция теңдеуін құрастырыңыз.
(іі) Спирттік ашу кезінде қандай газ түзіледі және оны қалай дәлелдеуге болады.

Решение:

a) (і) С6Н12O6 → 2С2Н5ОН + 2СO2.

(іі) Сүт қышқылы суда, спиртте, глицеринде, эфирде жақсы ерігенде.

(ііі) Функционалдық топтар көрсетілгенде, органикалық молекула кейде «R» деп белгіленеді. Мысалы, этанол әдетте келесідей тартылады

(b) (і) С6H12O6 =  2C2H5OH +2CO2

(іі) Спиртті ашу — көмірсулардың этанол және көміртек диоксидіне дейін ыдырап ашуы.