СОР № 1 Химия 11ОГН класс Оттекті органикалық қосылыстар

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 3 четверть

Оттекті органикалық қосылыстар

Задание:

Төменде берілген қосылыстардың гидролиз теңдеуін аяқтаңыз, түзілген өнімдерді атаңыз

Решение:

1. KH₂PO₄ + H₂O ⇄ KOH + H₃PO₄

2. H₂PO₄⁻ ⇄ H⁺ + HPO₄²⁻

3. H₂PO₄⁻ + H₂O ⇄ OH⁻ + H₃PO₄