СОР № 1 Химия 11ОГН класс Құрамында азоты бар органикалық қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар. Нуклеин қышқылдары

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Құрамында азоты бар органикалық қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар. Нуклеин қышқылдары

Задание:

(a) Белгісіз затты анықтап, сатылы түрде анилинді алудың реакция теңдеуін құрастырыңыз:(b) Анилинді нитробензолды аммоний сульфидімен тотықсыздандырып алуға болады. Реакция теңдеуін аяқтаңыз, түзілген өнімдерді атаңыз:
C6H5NO2 + (NH4)2S → ? + ? + ? + ?

Решение:

(a)  C6H5NO2 + 3H2  = 2H2O + C6H5NH2 (анилин)

(b) 3 (NH4)2S + C6H5NO2 → C6H5NH2 + 3 S + 6 NH3 + 2 H2O