СОР № 1 Химия 11ОГН класс Жасанды және синтетикалық полимерлер. Химия адам өмірінде

Назад
Химия - 11ОГН класс, Қазақша 🇰🇿 4 четверть

Жасанды және синтетикалық полимерлер. Химия адам өмірінде

Задание:

(а) (і) Қосылыстардың қайсысы полимеризация, қайсысы поликонденсация реакциясы өнімі болып табылады:
1._________ 2._________
(іі) 1 полимерінің мономерін анықтаңыз және полимеризация реакциясының толық теңдеуін құрастырыңыз:
(b) (і) Берілген қосылыстар жұптарының поликонденсация реакциясы кезінде полиамидтік (пептидтік) байланыс түзетінін анықтаңыз:
(іі) b (i) тапсырмасындағы полиамидтік байланыс түзе жүретін поликонденсация реакциясының теңдеуін құрастырыңыз:

Решение:

(а) (і)

1. полимеризация

2.поликонденсация

(іі) CH₂=CH₂ + CH₂=CH₂ + CH₂=CH₂ + CH₂=CH₂ →

→ -CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-

немесе

4CH₂=CH₂ → [-CH₂-CH₂-]₄

(b) (і) В

(іі) b (i) CH3-СН(NH2)-COOH +С2H5OH → CH3-СН(NH2)-COO-С2Н5 + H2O